Zapraszamy do Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach na Dzień otwarty 21.03.2013 od godz. 9.30

TECHNIKUM - czas nauki 4 lata1. Technikum w zawodzie technik rolnik
Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z uprawą roślin, nasiennictwem oraz chowem zwierząt w gospodarstwach rolnych.
Baza kształcenia praktycznego:
-szkolne ekologiczne gosp. pomocnicze,
-dobre gospodarstwa rolnicze w regionie.

Praca dla absolwentów:
-własne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa,
-ośrodki doradztwa rolnego,
-agencje rolne,
-gospodarstwa agroturystyczne.

Uczniowie tego technikum mogą odbywać praktyki w Niemczech.
-Absolwenci mają uprawnienia wymagane przez przepisy UE do przejmowania, prowadzenia, powiększania gospodarstw rolniczych, a także korzystania z wielu programów wsparcia finansowego tych gospodarstw.
-Absolwenci mają umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. T.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, biologia, geografia, matematyka.

2. Technikum w zawodzie technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu wykonuje prace związane z uprawą roślin, nasiennictwem oraz chowem zwierząt w gospodarstwach rolnych. Ma umiejętności niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Baza kształcenia praktycznego:
-szkolne ekologiczne gospodarstwo pomocnicze,
-dobre gospodarstwa rolnicze w regionie.

Praca dla absolwentów:
-własne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa,
-ośrodki doradztwa rolnego,
-agencje rolne oraz gosp. agroturystyczne.
Uczniowie tego technikum mogą odbywać praktyki w Niemczech.
Absolwenci mają uprawnienia wymagane przez przepisy UE do przejmowania, prowadzenia, powiększania gospodarstw rolniczych, a także korzystania z wielu programów wsparcia finansowego tych gospodarstw.
Absolwenci mają umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. T.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, geografia.


3. Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Uwaga!
Szkoła pod patronatem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.


W tej szkole odnajdzie się każdy, kogo interesuje zdrowa żywność i profesjonalne sporządzanie potraw. Zawód kucharza poparty znajomością języków obcych jest przepustką do pracy w hotelach, restauracjach w kraju i za granicą.
Baza kształcenia praktycznego:
-zakłady gastronomiczne,
-specjalistyczne pracownie.

Praca dla absolwentów:
-zakłady gastronomiczne,
-własna działalność gospodarcza,
-placówki zbiorowego żywienia .
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka lub geografia, biologia, zajęcia artystyczne.

4. Technikum w zawodzie technik technologii żywności
Kształcenie w zawodzie technik technologii żywności ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności
Baza kształcenia praktycznego:
-pracownie specjalistyczne,
-zakłady wytwarzające produkty spożywcze.

Praca dla absolwentów:
-przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego,
-zakłady gastronomiczne,
-własna działalność gospodarcza.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- czas nauki 3 lata1. zawód: rolnik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych
Baza kształcenia praktycznego:
-gospodarstwo pomocnicze,
-warsztaty szkolne,
-dobre gospodarstwa rolnicze w regionie.

Praca dla absolwentów:
-własne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa rolne,
-ośrodki doradztwa rolnego,
-gospodarstwa agroturystyczne.
Uczniowie mogą odbywać praktyki w Niemczech.
Absolwenci mają uprawnienia do przejmowania, prowadzenia, powiększania gospodarstw rolniczych.
Absolwenci mają umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. T.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, biologia.

2. zawód: operator pojazdów i maszyn rolniczych
Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności eksploatacji, naprawy maszyn i pojazdów silnikowych, maszyn rolniczych i ogrodniczych, spawania elektrycznego oraz gazowego.
Baza kształcenia praktycznego:
-warsztaty szkolne,
-licencjonowane serwisy samochodowe.

Praca dla absolwentów:
-przedsiębiorstwa technicznej
-obsługi rolnictwa,
-serwisy i zakłady samochodowe,
-własna działalność gospodarcza.
Uczniowie mogą odbywać praktyki w Niemczech.
Absolwenci mają uprawnienia do przejmowania, prowadzenia, powiększania gospodarstw rolniczych.
Absolwenci mają umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. T.i B
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka.


3. zawód: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Absolwent jest przygotowany do: dobierania, obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi a także do dobierania surowców do określonej produkcji.
Baza kształcenia praktycznego:
-pracownie specjalistyczne,
-dobre zakłady wytwarzające produkty spożywcze.

Praca dla absolwentów:
-przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego,
-zakłady gastronomiczne,
-własna działalność gospodarcza.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka.

4. zawód: kucharz
To bardzo ciekawy zawód, który daje możliwość uzyskania w krótkim czasie dużej samodzielności. Pozwoli Ci na podjęcie pracy w branży gastronomicznej,
umożliwi zdobycie umiejętność organizacyjnych, ułatwi otworzenie własnej działalności gospodarczej.
Baza kształcenia praktycznego:
-pracownie specjalistyczne,
-dobre zakłady gastronomiczne w regionie.

Praca dla absolwentów:
-zakłady gastronomiczne,
-własna działalność gospodarcza,
-placówki zbiorowego żywienia.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, chemia

5. zawód: piekarz
Absolwent ma kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa, przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu.
Kwalifikacje:
-produkcja wyrobów piekarskich.

Baza kształcenia praktycznego:
-pracownie specjalistyczne,
-dobre piekarnie w regionie.
Praca dla absolwentów:
-piekarnie, cukiernie,
-hipermarkety,
-zakłady gastronomiczne,
-własna działalność gospodarcza.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, chemia

LICEUM - czas nauki 3 lata1. Liceum o charakterze policyjnym
Klasa o profilu policyjnym to klasa mundurowa z dodatkowym przedmiotem - Szkolenie Policyjne po ukończeniu którego otrzymuje się Certyfikat.
Szkoła stawia na rozwój sprawności fizycznej. co gwarantują kursy: pływania, samoobrony i strzelecki oraz na umiejętności w zakresie ratownictwa przedmedycznego. Celem tworzenia tego kierunku jest przygotowanie młodego człowieka do przyszłej pracy w Policji i służbach pokrewnych.
Uwaga! Szkoła pod patronatem Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, WOS, biologia

2. Liceum o charakterze pożarniczym
Klasa o charakterze pożarniczym to klasa mundurowa z dodatkowym przedmiotem, jakim jest Szkolenie Pożarnicze prowadzone przez fachową kadrę, po ukończeniu którego otrzymuje się Certyfikat.
Szkoła stawia na rozwój sprawności fizycznej,
co gwarantują kursy: pływania i ratownictwa przedmedycznego. Celem tworzenia tego kierunku jest przygotowanie młodego człowieka do pracy w straży pożarnej
i służbach pokrewnych.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, WOS, fizyka, chemia, język angielski
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji do LO: język polski, język angielski, WOS, WF.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU NA:
http://www.youtube.com/watch?v=DvuzMQ1Y2Rs

Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola tel./fax. 43 825-14-90; tel. 43 825-14-91
www.wojslawice.ksiezyc.pl

Wiadomości Łódź, Wydarzenia Łódź