Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. Ulica Staszica w Zduńskiej Woli tylko na liście rezerwowej

Agnieszka Olejniczak
Agnieszka Olejniczak
Agnieszka Olejniczak
Wojewoda łódzki ogłosił listę inwestycji, jakie zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023. Pieniądze w tym naborze trafią do gminy Zapolice, Szadek i Zduńska Wola. Tylko na liście rezerwowej jest zadanie miasta Zduńska Wola oraz ulica Staszica, na jakiej remont wniosek składał powiat zduńskowolski.

Ogłoszono listę dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie łódzkim. Rozdysponowano 153,3 mln zł. Na liście znalazło się kilka nowych inwestycji w gminach powiatu zduńskowolskiego. Wniosek powiatu o dotację na ulicę Staszica trafił jednak tylko do rezerwy. To środkowy odcinek ciągu ulic z osiedla Nowe Miasto do osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli, na który jeszcze nie ma żadnego dofinansowania. Tymczasem są już realizowane dwa inne etapy tej inwestycji.

Na liście dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z powiatu zduńskowolskiego na 2023 rok znalazła się jedna nowa inwestycja powiatu zduńskowolskiego oraz po jednej przebudowie dróg w gminach Zapolice, Szadek i Zduńska Wola. Wniosek miasta Zduńska Wola na przebudowę ulicy Laskowej trafił na listę rezerwową. Tak samo stało się z wnioskiem powiatu na ulicę Staszica.

Oto na co będzie rządowa dotacja w 2023 roku w powiecie zduńskowolskim:
Powiat Zduńskowolski - Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew - Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy
długość odcinka - 2186 m
termin realizacji - 04.2023 - 11.2023
całkowity koszt - 2 800 000,00 zł
kwota dofinansowania - 1 400 000,00 zł
wkład własny 1 400 000,00 zł
procent dofinansowania - 50%

Gmina i Miasto Szadek - Remont ulic Parczewskiego, Krótkiej i części ulicy Ogrodowej w mieście Szadek
długość odcinka - 412 m
termin realizacji - 04.2023 - 11.2023
całkowity koszt - 990 466,00 zł
kwota dofinansowania - 495 233,00 zł
wkład własny - 495 233,00 zł
procent dofinansowania - 50%

Gmina Zapolice - Remont drogi gminnej nr 119024E w miejscowości Swędzieniejewice, drogi gminnej nr 119014E w miejscowości Jelno oraz drogi gminnej nr 119008E w miejscowościach Marżynek i Młodawin Górny w gminie Zapolice.
długość odcinka - 5356 m
termin realizacji - 04.2023 - 11.2023
całkowity koszt - 3 616 569,00 zł
kwota dofinansowania - 1 808 284,00 zł
wkład własny - 1 808 285,00 zł
procent dofinansowania - 50%

Gmina Zduńska Wola Rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów, Karolew i Opiesin w gminie Zduńska Wola B
długość odcinka - 1831 m
termin realizacji - 04.2023 - 11.2023
całkowity koszt - 8 597 812,00 zł
kwota dofinansowania 3 350 594,74 zł
wkład własny 5 247 217,26 zł
procent dofinansowania 50%

Na listę rezerwową trafił wniosek miasta Zduńska Wola. Jest dopiero na 36 miejscu, więc szansa na przyznanie pieniędzy jest niewielka. Zduńska Wola składała wniosek na
zadanie Rozbudowa ulicy Laskowej w Zduńskiej Woli o długości 790 m. Miało to kosztować 3 495 660 zł. Samorząd liczył na dotację w wysokości 1,7 mln zł.

Przebudowa ulic Jodłowa - Staszica - Spółdzielcza

Bez dofinansowania pozostanie także wniosek powiatu zduńskowolskiego na kolejny etap rozbudowy ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka Jodłowa - Staszica. Chodzi o fragment pomiędzy trwającymi już etapami remontu od skrzyżowania ulicy Jodłowej z Borową do skrzyżowania ulicy Staszica z Wiosenną przy cmentarzu w Karsznicach.

To fragment o długości 1673 m, jaki powiat zamierzał wyremontować do maja 2024 roku. Koszt zadania to ponad 10 mln zł, a liczono na dotację w wysokości 5 mln zł. Wniosek trafił dopiero na 18 miejsce na liście rezerwowej.

W ubiegłym roku powiat otrzymał obietnicę dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej. To dotacja rozłożona na dwa lata. Łącznie zapewniono 8 136 727,00 zł. Z tego w 2022 - 2 748 894 zł oraz w 2023 - 5 387 833 zł. Długość odcinka to 1335 m, a całkowity koszt 10 170 909 zł.
W projekcie zaplanowano następujący zakres prac:

 • przebudowa 1 335 m ul. Jodłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową;
 • szerokość jezdni: 6 m, dwa pasy ruchu (na odcinkach, gdzie projektowana krawędź jezdni nie pokrywa się z istniejącym śladem drogi, będzie poszerzenie);
 • ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m z kostki betonowej czerwonej (po prawej stronie ulicy, jadąc w stronę Karsznic);
 • pobocze z kruszywa o szerokości 1 m po stronie ulicy, gdzie nie będzie ciągu pieszo-rowerowego (czyli po lewej stronie ulicy, jadąc w stronę Karsznic);
 • wyniesione przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów w rejonie skrzyżowania ul. Jodłowej, Iglastej i Jałowcowej;
 • aktywne przejścia dla pieszych w rejonie przystanków autobusowych (na tym odcinku są 4 przystanki);
 • połączone przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przewidziano na wszystkich 4 skrzyżowaniach z drogami podrzędnymi po stronie ciągu pieszo-rowerowego;
 • przy przystankach autobusowych zaplanowano zatoki z betonu cementowego, obramowane krawężnikami kamiennymi – zaprojektowane są perony przystankowe o wymiarach 2 x 20 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, a w miejscach, gdzie peron, usytuowany po stronie ciągu pieszo-rowerowego, wprowadzone będzie rozdzielenie ruchu pieszych i rowerzystów przez zastosowanie ścieżki rowerowej i chodnika;
 • wykonanie kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych do zbiornika retencyjnego chłonno-odparowującego;
 • przebudowa 7 skrzyżowań (na tym odcinku Jodłowa krzyżuje się z 8 drogami poprzecznymi);
 • uporządkowanie organizacji ruchu drogowego poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wspomnianego już wyniesionego przejścia dla pieszych i oznakowania aktywnego dwóch przejść;
 • przebudowa zjazdów do posesji (wykonanie z kostki, dostosowane do szerokości bram);
 • przy żłobku, który działa przy ul. Jodłowej pojawią się miejsca postojowe;
 • nasadzone zostaną nowe drzewa, pojawią się zieleńce w obrębie pasa drogowego.

Kolejny etap przebudowy ciągu dróg w zakresie ulic Staszica i Spółdzielczej ma z kolei dofinansowanie z programu Polski Ład. Dwie ulice w ciągu dróg przez Karsznice i osiedle Nowe Miasto zostaną przebudowane do końca roku 2023. Prace dotyczą ul. Staszica na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Spółdzielczej na odcinku 697 m oraz ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Karsznickiej na odcinku 931 m.

Wartość robót budowlanych wynosi 12 347 782,77 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 11 285 032,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Realizację przedsięwzięcia wsparło miasto Zduńska Wola kwotą 235 000,00 zł. Wkład własny powiatu zduńskowolskiego to 927 770,00 zł.

Na Spółdzielczej i Staszica zaplanowano:

 • wykonanie rozbiórek istniejących elementów,
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w zamian za drzewa usunięte,
 • przebudowę jezdni,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań wraz z budową skrzyżowań wyniesionych – na ul. Spółdzielczej – wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. 1 Maja oraz ul. Sylli,
 • przebudowę i budowę zjazdów,
 • budowę miejsc postojowych na ul. Spółdzielczej,
 • budowę peronów przystankowych,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Staszica – na wysokości cmentarza i parkingu oraz u zbiegu z ul. Spółdzielczą,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg to dotacje na drogi gminne i powiatowe. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2023 roku to 2,6 mld zł. Wsparcie rządowe uzyska 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1 242 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 397 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 249 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. Premier zatwierdził także dofinansowanie ze środków RFRD dla 18 zadań miejskich, zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 153,3 mln zł:

 • 82,7 mln zł na zadania powiatowe,
 • 70,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 107 zadań: 37 powiatowych i 70 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 267 kilometrów dróg: 169 km powiatowych i 98 km gminnych.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. Ulica...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Pirat drogowy w Lublinie

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na zdunskawola.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie